Posted on

Vše o lécích běžně předepisovaných na erektilní dysfunkci

Vše o lécích běžně předepisovaných na erektilní dysfunkci

Existuje široká škála ED léků, takže výběr jednoho na základě ceny a pohodlí použití je obecně tím nejlepším místem, kde začít. Jako vždy, pokud máte nějaké zdravotní a wellness problémy nebo berete drogy, ujistěte se stromectol koupit, že si nejprve promluvte s lékařem. Tyto léky mohou mít vzácné, ale často závažné, život ohrožující nežádoucí účinky.

Ricardo Munarriz, MD Jednou z nejtypičtějších poruch souvisejících se sexem u mužů je absence vášně, předčasné vyvrcholení a impotence. Poslední postihuje 52 % mužů ve věku od 40 do 70 let, včetně lehkých, středních i úplných typů ED. Organické nebo fyzické důvody sexuální dysfunkce u mužů zahrnují vaskulární, hormonální a neurologické proměnné.

Vzhledem k tomu, že zranění z obkročmo nebo použití úzkého sedla může zablokovat a také poškodit tepny do penisu, je jízda na kole navíc považována za proměnnou ohrožení impotence. Ve skutečnosti byla endokrinním proměnným věnována malá pozornost. Testosteron moduluje potřebu, stimulaci a také orgasmus. Testosteron, který se obává orgastické odpovědi, moduluje integritu genitálních senzorických receptorů.

Chytrý trik erektilní dysfunkce: Trimix injekce – University of Utah … o kterém nikdo nediskutuje

Pokud zpětná vazba sildenafilu spolehlivě nepodporuje erekci, měl by lékař nejprve vyšetřit, zda jedinec užívá tabletu správně. Lékař by měl také vyšetřit hladinu testosteronu jednotlivce. Jeden soukromý detektiv v Itálii poskytl testosteron lidem s nízkou hladinou testosteronu, kteří nereagovali na sildenafil (Viagra). Když byl podáván každodenní testosteron, následné užívání sildenafilu (Viagra) vedlo k dramatickému zlepšení skóre IIEF (soubor otázek Mezinárodní index erektilních funkcí využívaných k identifikaci erektilních funkcí).

Existuje mnoho dentálních způsobů léčby erektilní poruchy, ale jediným uznávaným lékem v USA je sildenafil (Viagra) pro prevenci enzymů PDE 5. Neautorizované léčby, z nichž některé jsou dostupné ve Spojených státech a některé jinde, z nichž některé mají informace prokazující účinnost a některé také ne, sestávají z tadalafilu (Cialis), vardenafilu (Levitra), yohimbinu, fentolaminu, trazodonu, apomorfinu jako stejně jako neutraceutika.

Sildenafil (Viagra) působí na všechny druhy erektilní dysfunkce u 69 % jedinců. Proč existuje poptávka po další pilulce? Někdy není erekce dostatečně obtížná, často sildenafil (Viagra) prostě nefunguje. Strukturálně je vardenafil (Levitra) srovnatelný se sildenafilem, zatímco tadalafil (Cialis) je extrémně rozmanitý.

Neznámá fakta o poppers – dusičnany (amyl a butyl)

Selektivita je schopnost léku vázat na detaily enzym PDE 5 objevený v tkáních penisu. Vardenafil (Levitra) je mnohem selektivnější než sildenafil a tadalafil (Cialis) vůči PDE5, což opět naznačuje, že je zapotřebí nižší dávka s potenciálně mnohem menšími vedlejšími účinky. Tadalafil je skutečně jistý pro PDE5 a také je extrémně specifický pro enzym PDE11.

Farmakokinetika, poločas, je přesně to, jak dlouho lék zůstává v krvi. Sildenafil (Viagra) má poločas rozpadu 4 hodiny a také vardenafil (Levitra) má poločas rozpadu 4-6 hodin, zatímco tadalafil (Cialis) má poločas rozpadu 17,5 hodin. To naznačuje, že vardenafil (Levitra) by měl působit déle než sildenafil (Viagra), ale vědecký význam není znám.

Nevýhodou je, že pokud potřebujete dusičnany po užití tadalafilu (Cialis), tento lék vydrží ve vašem krevním oběhu dlouhou dobu a také vás může vystavit vyššímu riziku. Mladší jedinci by se mohli dobře léčit tadalafilem (Cialis), zatímco starší jedinci s různými zdravotními a wellness problémy by na tom mohli být mnohem lépe pomocí sildenafilu (Viagra) nebo vardenafilu (Levitra), ale je zapotřebí mnohem více informací.

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注